Er is een sterke behoefte om kinderen te verbinden. Deze behoefte bestaat door de toenemende kloof tussen culturen in Rotterdam. Kinderen circuleren veelal in eigen kringen. Dit leidt tot het afzonderlijk leven van kinderen van verschillende culturen in een stad waarin het contact met andere culturen onvermijdbaar is.

Het doel
In onze aanpak staan de kinderen met hun onbevangenheid centraal. Ons doel is een goede voorbereiding bieden op onze diverse maatschappij, waarin acceptatie, begrip en wederzijds respect centraal staan.

Hoe
We gebruiken bootcamp om te verbinden. Anders dan gymnastiek vereist dit een hogere mate van orde, discipline en commitment. Hiermee inspireren, motiveren en stimuleren we de kinderen. De pilot leert dat dit snel en zeer doeltreffend verloopt. Drempels worden hierdoor snel weggenomen en kinderen komen nader tot elkaar. Dit opent de deur tot de dialoog. Hier maken we slim gebruik van door middel van empowerment sessies onder begeleiding van ervaren en professionele psychologen. We snijden onderwerpen aan zoals normen en waarden, wat zijn je ambities, wie zijn je rolmodellen, leren samenwerken en sociale vaardigheden verbeteren.

Lees het stukje in de krant:

https://www.desteronline.nl/scholen-kralingen-werken-samen-aan-betere-maatschappij/